DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ CÓ


 Đại dịch Covid-19 như một "phép thử" cho sức bền của các doanh nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch như Khu du lịch sinh thái Thung Nham.

Hậu Covid, một cuộc chiến mới được thiết lập đòi hỏi doanh nghiệp cần xác định được vị trí trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

⁉️ Khả năng phục hồi của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Hãy chuẩn bị tâm thế ngay bây giờ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo cho "sự trở lại" với "đường đua" mới.