Nhà hàng The Triangle ( Nhà 4 gian)

Cũng như The Square, Nhà hàng The Triangle với thiết kế 4 gian, sức chứa từ 100 - 120 khách và không gian cung cấp ẩm thực địa phương cho cả khách đoàn cũng như khách lẻ.