Team Building

 
“Làm việc theo nhóm là làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức.
Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.” - Trích Andrew Carnegie
Không chỉ là một nơi tham quan nghỉ dưỡng, Khu du lịch sinh thái Thung Nham còn được coi là sự lựa chọn hoàn hảo cho những đoàn thể, hội học sinh, sinh viên, công ty tổ chức Team Building. Đây là chương trình huấn luyện giúp bạn trải nghiệm những tình huống, thử thách cùng đồng đội nêu cao tinh thần đoàn kết chung lòng vượt qua thách thức. tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ trang thiết bị, MC, người hoạt náo ... cho các bạn.
Các gói dịch vụ kèm theo khi tổ chức TeamBuilding tại Thung Nham:
+ MC
- Hoạt náo viên
+ Sân bãi
+ Lửa trại
+Background
+ Các dịch vụ khác