Hill Coffee - Thung Nham, Ninh Bình

Chuyên viên PR

Chuyên viên PR (Public Relations – Quan hệ Công chúng) là người quản lý quan hệ của Khu du lịch với các cơ quan bên ngoài (báo, đài, các cơ quan chức năng…). Chuyên viên PR có nhiệm vụ xây dựng, duy trì mạng lưới quan hệ xung quanh công ty để đảm bảo mối quan hệ tốt với công chúng, nâng cao độ nhận diện và hình ảnh thương hiệu tới cộng đồng.

Xem chi tiết
Các ưu đãi đang áp dụng
Đặt lịch online