Hill Coffee - Thung Nham, Ninh Bình

Nhân viên Marketing

Nhân viên Marketing là người thực hiện các kế hoạch do Trưởng phòng Marketing đề ra, đảm bảo hoạt động Marketing diễn ra trơn tru, đều đặn. Họ sẽ là người quản lý các công cụ, tư liệu nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ và hình ảnh công ty.

Xem chi tiết
Các ưu đãi đang áp dụng
Đặt lịch online