Thiết kế

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế đồ họa là người chịu trách nhiệm thể hiện và truyền tải các thông điệp truyền thông của Khu du lịch thông qua các ấn phẩm thiết kế cụ thể đảm bảo theo đúng quy định về nhận diện thương hiệu của Công ty.

Xem chi tiết
Các ưu đãi đang áp dụng
Đặt lịch online