Thiết kế

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế đồ họa là người chịu trách nhiệm thể hiện và truyền tải các thông điệp truyền thông của Khu du lịch thông qua các ấn phẩm thiết kế cụ thể đảm bảo theo đúng quy định về nhận diện thương hiệu của Công ty.

Xem chi tiết
Hill Coffee - Thung Nham, Ninh Bình

Nhân viên Marketing

Nhân viên Marketing là người thực hiện các kế hoạch do Trưởng phòng Marketing đề ra, đảm bảo hoạt động Marketing diễn ra trơn tru, đều đặn. Họ sẽ là người quản lý các công cụ, tư liệu nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ và hình ảnh công ty.

Xem chi tiết
Hill Coffee - Thung Nham, Ninh Bình

Chuyên viên PR

Chuyên viên PR (Public Relations – Quan hệ Công chúng) là người quản lý quan hệ của Khu du lịch với các cơ quan bên ngoài (báo, đài, các cơ quan chức năng…). Chuyên viên PR có nhiệm vụ xây dựng, duy trì mạng lưới quan hệ xung quanh công ty để đảm bảo mối quan hệ tốt với công chúng, nâng cao độ nhận diện và hình ảnh thương hiệu tới cộng đồng.

Xem chi tiết
Các ưu đãi đang áp dụng
Đặt lịch online